Bags.BG
Bags.BG

Пликове от BOPP (целофан)

Пликове от BOPP (целофан)

Плик 7х10 BOPP

код: 2020 Цена: 2.126 лв с ДДС за пакет

Плик 10х15 BOPP

код: 2010 Цена: 2.974 лв с ДДС за пакет

Плик 12х17 BOPP

код: 2011 Цена: 3.878 лв с ДДС за пакет

Плик 15х20 BOPP

код: 2012 Цена: 4.378 лв с ДДС за пакет

Плик 15х25 BOPP

код: 2013 Цена: 2.647 лв с ДДС за пакет

Плик 18х25 BOPP

код: 2014 Цена: 2.978 лв с ДДС за пакет

Плик 20х30 BOPP

код: 2015 Цена: 3.905 лв с ДДС за пакет

Плик 22.5х35 BOPP

код: 2016 Цена: 5.059 лв с ДДС за пакет

Плик 25х35 BOPP

код: 2017 Цена: 5.549 лв с ДДС за пакет

Плик 30х40 BOPP

код: 2018 Цена: 7.525 лв с ДДС за пакет

Плик 35х45 BOPP

код: 2019 Цена: 9.858 лв с ДДС за пакет

Плик с микроперфорации 25х40

код: 2021 Цена: 6.868 лв с ДДС за пакет

Плик с микроперфорации 13х60

код: 2022 Цена: 5.373 лв с ДДС за пакет

Плик с капак и лепенка 20х30+4 BOPP

код: 20152 Цена: 5.982 лв с ДДС за пакет

Плик с капак и лепенка 30х40+4 BOPP

код: 20182 Цена: 9.27 лв с ДДС за пакет

Плик 10х15 BOPP 20 µм

код: 20101 Цена: 2.38 лв с ДДС за пакет

Плик 15х20 BOPP 20 µм

код: 20121 Цена: 3.502 лв с ДДС за пакет

Плик 15х25 BOPP 20µм

код: 20131 Цена: 2.117 лв с ДДС за пакет

Плик 18х25 BOPP 20 µм

код: 20141 Цена: 2.382 лв с ДДС за пакет

Ако търсите изделия с дизайн и по поръчка на клиента - вижте тук: www.bags.bg