Bags.BG
Bags.BG
Количка

Торбички тип "Потник"

Торбички тип "Потник"
Код: 1160 Цена: 2.2285 BGN с ДДС за пакет
• размер:27+(2х7) / 50 см
• дебелина:25 µм
Код: 11601 Цена: 2.1848 BGN с ДДС за пакет
• размер:27+(2х7) / 50 см
• дебелина:25 µм
Код: 11602 Цена: 2.9881 BGN с ДДС за пакет
• размер:27+(2х7) / 50 см
• дебелина:25 µм
Код: 1161 Цена: 2.5718 BGN с ДДС за пакет
• размер:28+(2х7.5)/53 см
• дебелина:25 µм
Код: 11611 Цена: 2.5343 BGN с ДДС за пакет
• размер:28+(2х7.5) / 53 см
• дебелина:25 µм
Код: 1165 Цена: 3.1460 BGN с ДДС за пакет
• размер:30+(2х8)/60 см
• дебелина:25 µм
Код: 11651 Цена: 3.0899 BGN с ДДС за пакет
• размер:30+(2х8) / 60 см
• дебелина:25 µм
Код: 1166 Цена: 3.4207 BGN с ДДС за пакет
• размер:35+(2х10)/60 см
• дебелина:25 µм
Код: 1167 Цена: 4.1198 BGN с ДДС за пакет
• размер:34+(2х10)/65 см
• дебелина:25 µм
Код: 1168 Цена: 4.4944 BGN с ДДС за пакет
• размер:38+(2х10)/68 см
• дебелина:25 µм
Код: 11681 Цена: 4.4069 BGN с ДДС за пакет
• размер:38+(2х10) / 68 см
• дебелина:25 µм
Код: 1169 Цена: 6.0425 BGN с ДДС за пакет
• размер:45+(2х13)/75 см
• дебелина:25 µм
Код: 11691 Цена: 5.9551 BGN с ДДС за пакет
• размер:45+(2х13) / 75 см
• дебелина:25 µм
Код: 1164 Цена: 3.6673 BGN с ДДС за пакет
• размер:28+(2х7.5) / 55 см
• дебелина:25 µм
Код: 1150 Цена: 3.5533 BGN с ДДС за пакет
• размер:27+(2х7) / 50 см
• дебелина:25 µм
Код: 1171 Цена: 4.5219 BGN с ДДС за пакет
• размер:28+(2х8)/55 см
• дебелина:25 µм
Код: 1162 Цена: 4.2366 BGN с ДДС за пакет
• размер:28+(2х8)/55 см
• дебелина:25 µм
Код: 1172 Цена: 5.4145 BGN с ДДС за пакет
• размер:30+(2х8)/60 см
• дебелина:25 µм
Код: 1163 Цена: 4.4563 BGN с ДДС за пакет
• размер:30+(2х8)/60 см
• дебелина:25 µм
Код: 1170 Цена: 5.6199 BGN с ДДС за пакет
• размер:40+(2х10)/60 см
• дебелина:25 µм
Код: 11179 Цена: 3.3708 BGN с ДДС за пакет
• размер:27+(2х7) / 50 см
• дебелина:25 µм
Код: 11474 Цена: 4.2104 BGN с ДДС за пакет
• размер:28+(2х7.5)/55 см
• дебелина:25 µм
Код: 11472 Цена: 4.2104 BGN с ДДС за пакет
• размер:28+(2х7.5)/55 см
• дебелина:25 µм
Код: 11471 Цена: 4.2104 BGN с ДДС за пакет
• размер:28+(2х7.5)/55 см
• дебелина:25 µм

Ако търсите изделия с дизайн и по поръчка на клиента - вижте тук: www.bags.bg